Čerstvé ovocie: Maliarka Helena Tóthová

Z vysielania_FM

Čerstvé ovocie: Maliarka Helena Tóthová

10. 10. 2018 12:34

Helena Tóthová – Jej les je unikátnym, jedinečným a bezpečným miestom, kde nemáte strach z medveďov.

Hádzaná má niekedy blízko k maľbe. A niekedy až tak nie a preto sa v istom veku treba rozhodnúť. Helena sa nerozhodla pre profesionálnu kariéru športovkyne. Naopak, stala sa čerstvou absolventkou Vysokej školy výtvarných umení.

CO1.jpg

Helena Tóthová je maliarkou, ktorá sa venuje najmä klasickej olejomaľbe. Jej tematický okruh sa postupne presunul z ohradeného priestoru záhrady do neohraničeného lesa, voľnejšieho priestoru pre pohyb fyzický aj maliarsky. Názov aktuálnej výstavy nám napovedá, že sa les pre Helenu stáva zásadným útočiskom ako v tvorbe, tak aj v živote.

CO2.jpg

Kladie si otázku, či sa môže človek stať lesom. Skúma, do akej miery môže človek do lesa preniknúť prostredníctvom svojich zmyslov a skúseností a či sa javí príroda každému rovnako. Stať sa stromami, byť naraz tisíckami stromov, dýchať prostredníctvom tenkých, husto popretkávaných vlákien podhubia a zažiť, získať skúsenosť lesa. Sebecká túžba prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ. Tým sa snaží vytvoriť svoj vlastný fiktívny les.

CO3.jpg

Záznam rozhovoru z :Popo_FM:

Portfólio (ATELIER XIII): http://www.atelierxiii.com/whit-us/uncategorized/helena-tothova/

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??