Živé mesto_FM a pochovávanie

Živé mesto_FM

Živé mesto_FM a pochovávanie

20. 11. 2017 11:52

O smrti neradi hovoríme. Posledné roky však v tomto zmysle zaznamenávame istú renesanciu aj vďaka tzv. prírodnému pochovávaniu. Súčasne musí mať každé mesto svoje miesta odpočinku.

Aké sú tradičné pohľady a aká by mohla byť budúcnosť cintorínov?

O tom dnes budú v Živom meste hovoriť etnologička Margita Jágerová z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Andrea Uherková z OZ Živica a teoretik architektúry Matúš Dulla, ktorý predstaví novú knihu o krematóriu v Bratislave Na konci cesty. Už po 20:00 s Janou a Majou.

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??