Popularizátor vedy Dušan Valent v Ráne na eFeMku

Ráno na eFeMku

Popularizátor vedy Dušan Valent v Ráne na eFeMku

27. 11. 2017 13:50

Ráno na eFeMku / utorok / 06:00 - 10:00.

V utorok ráno sa budeme rozprávať s vedeckým publicistom Dušanom Valentom. Ako šéfredaktor magazínu In Vivo sa snaží podporovať záujem o prírodu, vedeckú gramotnosť a kritické myslenie. Pravidelne preto vedie prednášky pre deti a mládež. Ako viesť deti k vede a ako rozvíjať ich kritické myslenie, o tom budeme hovoriť v zajtrajšom Ráne na eFeMku. Pozývame vás počúvať.

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??