Chrobák v hlave_FM: Rozpady (československého) štátu

Chrobák v hlave_FM

Chrobák v hlave_FM: Rozpady (československého) štátu

21. 03. 2016 16:20

Na pozadí katastrofických scenárov rozpadu EÚ budeme s politológom Pavlom Hardošom a historikom Romanom Jančigom diskutovať o vznikoch a rozpadoch Československa – krajiny, do ktorej sme sa mnohí ešte narodili a máme v živej pamäti. Pozornosť budeme venovať pôvodnej myšlienke čechoslovakizmu z roku 1918, ďalej myšlienke slovenského nacionalizmu v obrodnom procese roku 1968 a následnej federalizácii štátu po auguste ´68 a tiež definitívnemu rozpadu republiky v roku 1992.

Počúvajte Chrobáka v hlave_FM v pondelok o 20:00. Teší sa na vás Fedor Blaščák. 

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??